Create an account


Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(Xbox 360) Mod Forza Horizon 2 with USB

#11
(04-11-2016, 04:01 AM)xSicKx Wrote: Forza Horizon 2 USB MODS for the XBOX 360

This tutorial explains how to mod Forza Horizon 2 with just a USB stick.
Remember, Forza Horizon 2 is quite a new game at the time of this upload so,
please mod this game at your own risk as there is a possibility of getting banned.


TUTORIAL ON HOW TO MOVE YOUR SAVEGAME TO A USB:
1. Make sure you have or create a savegame on Forza Horizon 2, this can be done by just creating a
new game and saving and then exiting to the dashboard.
2. Plug your USB into your XBOX and go to System settings, system.
3. Now select Storage and then Hard drive and now find Forza Horizon 2 and select it.
4. Click your savegame and select copy to memory unit.
5. Take your USB and plug it into your PC and your ready for the tutorial in the video.Gamesave Download:
[Hidden by Hide Mod]
(^Mediafire Link^)

can i have the download
Reply

#12
(04-11-2016, 04:01 AM)xSicKx Wrote: Forza Horizon 2 USB MODS for the XBOX 360

This tutorial explains how to mod Forza Horizon 2 with just a USB stick.
Remember, Forza Horizon 2 is quite a new game at the time of this upload so,
please mod this game at your own risk as there is a possibility of getting banned.


TUTORIAL ON HOW TO MOVE YOUR SAVEGAME TO A USB:
1. Make sure you have or create a savegame on Forza Horizon 2, this can be done by just creating a
new game and saving and then exiting to the dashboard.
2. Plug your USB into your XBOX and go to System settings, system.
3. Now select Storage and then Hard drive and now find Forza Horizon 2 and select it.
4. Click your savegame and select copy to memory unit.
5. Take your USB and plug it into your PC and your ready for the tutorial in the video.Gamesave Download:
[Hidden by Hide Mod]
(^Mediafire Link^)gg
Reply

#13
(04-11-2016, 04:01 AM)xSicKx Wrote: Forza Horizon 2 USB MODS para o XBOX 360

Este tutorial explica como modificar o Forza Horizon 2 com apenas um stick USB.
Lembre-se, Forza Horizon 2 é um jogo bastante novo no momento deste upload, portanto,
modifique este jogo por sua conta e risco, pois existe a possibilidade de ser banido.


TUTORIAL SOBRE COMO MOVER SEU SAVEGAME PARA UM USB:
1. Certifique-se de ter ou criar um savegame no Forza Horizon 2, isso pode ser feito apenas criando um
novo jogo e salvando e saindo para o painel.
2. Conecte seu USB ao seu XBOX e vá para Configurações do sistema, sistema.
3. Agora selecione Armazenamento e depois Disco rígido e agora encontre o Forza Horizon 2 e selecione-o.
4. Clique no seu jogo salvo e selecione copiar para a unidade de memória.
5. Pegue seu USB e conecte-o ao seu PC e pronto para o tutorial no vídeo.Baixar Gamesave:
[Hidden by Hide Mod]
(^Mediafire Link^)
Reply

#14
(04-11-2016, 04:01 AM)xSicKx Wrote: Forza Horizon 2 USB MODS na konsolę XBOX 360

W tym samouczku wyjaśniono, jak zmodyfikować grę Forza Horizon 2 za pomocą pamięci USB.
Pamiętaj, że Forza Horizon 2 jest całkiem nową grą w momencie przesyłania tego materiału, więc
modyfikuj tę grę na własne ryzyko, ponieważ istnieje ryzyko zbanowania.


SAMOUCZEK DOTYCZĄCY PRZENIESIENIA ZAPISU GRY NA USB:
1. Upewnij się, że masz lub utworzysz stan gry w Forza Horizon 2, można to zrobić po prostu tworząc
nową grę i zapisując ją, a następnie wychodząc do pulpitu nawigacyjnego.
2. Podłącz USB do konsoli XBOX i przejdź do Ustawień systemowych, system.
3. Teraz wybierz Pamięć, a następnie Dysk twardy, a następnie znajdź Forza Horizon 2 i wybierz ją.
4. Kliknij swój stan gry i wybierz skopiuj do jednostki pamięci.
5. Weź urządzenie USB i podłącz je do komputera. Przygotuj się na samouczek w filmie.Pobieranie Gamesave:
[Ukryte przez Hide Mod]
(^Mediafire Link^)

Super

(02-06-2023, 05:20 PM)Adriano666 Wrote:
(04-11-2016, 04:01 AM)xSicKx Wrote: Forza Horizon 2 USB MODS na konsolę XBOX 360

W tym samouczku wyjaśniono, jak zmodyfikować grę Forza Horizon 2 za pomocą pamięci USB.
Pamiętaj, że Forza Horizon 2 jest całkiem nową grą w momencie przesyłania tego materiału, więc
modyfikuj tę grę na własne ryzyko, ponieważ istnieje ryzyko zbanowania.


SAMOUCZEK DOTYCZĄCY PRZENIESIENIA ZAPISU GRY NA USB:
1. Upewnij się, że masz lub utworzysz stan gry w Forza Horizon 2, można to zrobić po prostu tworząc
nową grę i zapisując ją, a następnie wychodząc do pulpitu nawigacyjnego.
2. Podłącz USB do konsoli XBOX i przejdź do Ustawień systemowych, system.
3. Teraz wybierz Pamięć, a następnie Dysk twardy, a następnie znajdź Forza Horizon 2 i wybierz ją.
4. Kliknij swój stan gry i wybierz skopiuj do jednostki pamięci.
5. Weź urządzenie USB i podłącz je do komputera. Przygotuj się na samouczek w filmie.Pobieranie Gamesave:
[Ukryte przez Hide Mod]
(^Mediafire Link^)

Super
Reply

#15
(04-11-2016, 04:01 AM)xSicKx Wrote: Forza Horizon 2 USB MODS for the XBOX 360

This tutorial explains how to mod Forza Horizon 2 with just a USB stick.
Remember, Forza Horizon 2 is quite a new game at the time of this upload so,
please mod this game at your own risk as there is a possibility of getting banned.


TUTORIAL ON HOW TO MOVE YOUR SAVEGAME TO A USB:
1. Make sure you have or create a savegame on Forza Horizon 2, this can be done by just creating a
new game and saving and then exiting to the dashboard.
2. Plug your USB into your XBOX and go to System settings, system.
3. Now select Storage and then Hard drive and now find Forza Horizon 2 and select it.
4. Click your savegame and select copy to memory unit.
5. Take your USB and plug it into your PC and your ready for the tutorial in the video.Gamesave Download:
[Hidden by Hide Mod]
(^Mediafire Link^)
ReplyForum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Forum software by © MyBB Theme © iAndrew 2016